Twój koszyk jest pusty
0
Koszyk

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych w Sklepie jest P.H.U. Agbar Bartosz Pufal, NIP: 579-22-53-623, REGON: 222112833, sklep@perfumyinspirowane.pl, nr telefonu: 698-202-987.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej sklep@perfumyinspirowane.pl, nr telefonu: 698-202-987.
 3. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 4. Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Sklep zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Sklep stosuje model dropshiping, przekazuje dane osobowe do producentów, którzy realizują zamówienia. Każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia klient informowany jest o danych Producenta, który będzie wysyłał zamówiony w Sklepie produkt.
 6. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.
 7. Sklep prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Sklep”. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
 8. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które weszły 25 maja 2018 r. 
 9. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
  • właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
  • przekazania danych do podmiotów przy sprzedaży w modelu Dopshipping;
  • prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami). 
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 11. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 12. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
 13. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
 14. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone w wiadomości email. 
 15. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.
 16. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika, a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 17. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapisz się do newslettera

Otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zakupy oraz informacje o naszych promocjach i nowościach
Zaznacz przycisk “Tak”, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług www.perfumyinspirowane.pl w tym także zbieranych w plikach cookies przez nas i naszych zaufanych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z usług Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email na adres: sklep@perfumyinspirowane.pl Polityka Prywatności – Pliki Cookies, znajduje się TUTAJ:TAK